/ / /

Deney Hayvanları Yemi

Deney Hayvanları Yemi

Özellikle çeşitli bilim dalları için deney hayvanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Çeşitli araştırmalarda ihtiyaç duyulan deney hayvanlarının bakım hizmetleri ise bu noktada dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesidir. Deney hayvanları yemi başlığı altında çok fazla yem çeşidi bulunmaktadır. 3R kuralları baz alınarak yapılan deneylerin sağlıklı sonuçlar vermesi bu hayvanlara bağlıyken hayvanların sağlıklarının korunması ve kaliteli bir yaşam sunmaları da önemli olmaktadır. Bu tür hayvanlar üzerinde deney yapılması etik kurul onaylı araştırmalar ile mümkün olmaktadır. Ayrıca laboratuar çalışanı kişiler de yine bu konuda eğitim almış kiler olmaktadır. Deney hayvanı kullanım sertifikasına sahip olan kişiler tarafından bu hayvanların bakımları, bireysel havalandırma ve beslenmeleri yapılmakla birlikte hekimler tarafından da günlük sağlık kontrolleri gerçekleştirilmektedir. Firmamız tarafından satışı yapılan deney hayvanları yemi türleri ise aşağıdaki gibidir;

Bu yemler firmamız tarafından deney hayvanları için özel olarak formüle edilmiştir.

Hayvanların Deneylerde Kullanıldığı Alanlar

 • Savunma sanayi
 • Sağlık bilimlerinde yapılan araştırmalar
 • Sağlık bilimi eğitimleri ve uygulamalı çalışmaları
 • Aşı, antitoksin ve toksin üretimleri
 • Kozmetik sanayi
 • Uçak sanayi
 • Otomobil sanayi
 • Füze testleri
 • Biyolojik ve kimyasal maddelerin standardizasyonu ve sınanması

gibi alanlarda bu hayvanlardan yararlanılmaktadır.

Deney Hayvanları Etiği

Deney hayvanları yemi konusundan bahsederken deney hayvanları etiğinden de söz etmek gerekiyor. Bu eğite göre;

 1. Deney hayvanları üzerinde yapılacak araştırma çalışmaları ve verilecek olan eğitimlerde gerçeklerin ortaya konması gerekir.
 2. Deneyler bilimsel amaçlar için yapılar. Bu amaçlar ve etik ilkeler temelinde düzenlenerek yapılması durumunda aynı zamanda hayvan hakları da korunmuş olacaktır. Hayvanların zarar görmesinin önlenmesi bu konudaki en önemli sorumluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.
 3. Deney hayvanlarının yetiştirilmesi ve bakımı da ciddi bir konudur. Bu hayvanların nakil işlemlerinden beslenmelerine kadar hayvanlara saygı duyulması ve aynı zamanda etik ilkelere de uyulması gerekir. Bunlar birey ve kurumlar açısından bir sorumluluktur. Etik ve bireysel bir yaklaşım gerekmektedir.

İşte bu standartlar doğrultusunda deney hayvanlarının bakımı için ihtiyaç duyulan yemleri sizler de firmamızdan temin edebilirsiniz..