/ /

Laboratuvar

Hammadde ve Karma Yemlerin Kimyasal Analizleri İleri Teknoloji Cihazlarla Yapılmaktadır.


Karma Yem ve Yem Hammaddeleri İçerik Analizi 

Hammaddelerin ve Karma Yemlerin kimyasal analizleri, ileri teknoloji cihazlarla yapılır.

Serolojik Analiz 

Hayvanlardan usulüne göre alınan ve usulüne göre laboratuvarımıza ulaştırılan kan numunelerinde Elisa ile serolojik testler (ART, NDV, IB, IBD, IBV) yapılır.

Su Analizi 

İşletmelerden alınan su numunelerinde asitide, mineral, sertlik ve mikrobiyolojik testler yapılır.

Bakteriyolojik Analiz

Karma Yem, hammadde ve hayvansal organ ve dokulardan alınan numunlerde bakteriyolojik ekim yapılarak antibiyogram testleri yapılır.

Yumurta İç Dış Kalite Testi 

Müşterilerden alınan yumurta örneklerinde laboratuvarımızdaki mevcut cihazlarımızda kabuk kalitesi, beyaz yüksekliği, sarı renk seviyesi test edilir.

Bütün test sonuçları üreticilerle paylaşılarak varsa alınması gereken tedbirler, düzeltici faaliyet ve aksiyonlar müşteriye iletilir.